| HJEM | OM MEG | INDIVIDUALTERAPI | VANER/AVHENGIGHET | DATASPILLRELATERTE PROBLEMER |
| VEILEDNING | FERDIGHETSTRENING | GRUPPER | LINKS | PRISER |

     


Helene Fellman

Rosenkrantz' gate 10 A, 6 etasje
0159 Oslo
> Se kart her

E-post: post@fellman.no
Tlf: 958 23 052

  Om meg  

Jeg er utdannet barnevernspedagog og har arbeidet med ungdom og voksne på og utenfor institusjon siden jeg var ferdig utdannet i 1982. Jeg er også utdannet gestaltterapeut fra Norsk Gestalt Institutt i 2006. I 2014 fullførte jeg toårig videreutdanning “Gestalt Perspective on Psychopathology and Contemporary Disturbances” ved Instituto di Gestalt HCC, Italia. Jeg har tatt imot personer til samtaleterapi siden 2004. De siste 8 årene har jeg gitt tilbud til mennesker med pengespillproblemer og dataspillrelatert problematikk. Dette arbeidet er finanisert av Helsedirektoratet og er derfor i perioder kostnadsfritt. 

Jeg er medlem i Norsk Gestaltterapeutforening, NGF. Medlemmer av foreningen kan klages inn for fagetiske råd,FER, dersom en klient mener at etiske retningslinjer er brutt.  Jeg har taushetsplikt og mottar jevnlig veiledning av godkjent veileder for til enhver tid å oppfylle foreningens krav om faglig oppdatering.

Jeg er opptatt av å kunne støtte mennesket til å komme dit han eller hun vil. Jeg er opptatt av å støtte mennesket på at det også kan være ensomt å komme dit man vil. Og jeg er opptatt av tilby en hjelp, som gir en opplevelse av at det faktisk nytter å gjøre en jobb med seg selv. Jeg har selv erfart at å søke hjelp kan være todelt. På den ene siden vil jeg- på andre siden vil jeg ikke. Det er akkurat som disse to - jeg vil og jeg vil ikke - står mot hverandre som motsetninger. Slike motsetninger kan jeg velge å se på som to likeverdige deler av meg selv som begge trenger oppmerksomhet. Og det kan være spennende å utforske begge sider og bli bedre kjent med dem. Jeg har videre erfart at å ta imot hjelp kan gjøre meg både forvirret og klar. Dette kan jeg også se som to sider i meg selv. På den ene siden er jeg kanskje klar og tydelig på behovene mine, på den andre siden er jeg forvirret og vet ikke hva jeg vil. Forandring betyr for meg å bli mer av meg selv. Å bli kjent med flere sider av meg selv, sider jeg ikke trodde jeg hadde eller sider ved meg selv jeg ikke anerkjenner. Videre betyr forandring for meg at jeg oftere og oftere tillater meg selv å komme dit jeg vil og å bli fornøyd. Forandring kan bety å stadig oftere oppleve å kunne trekke meg tilbake i tilfredshet.