| HJEM | OM MEG | INDIVIDUALTERAPI | VANER/AVHENGIGHET | DATASPILLRELATERTE PROBLEMER |
| VEILEDNING | FERDIGHETSTRENING | GRUPPER | LINKS | PRISER |

     
  Dataspillrelaterte problemer

Jeg tilbyr hjelp til enkelt personer  og familier med en hverdag preget av dataspillrelaterte problemer. I arbeid med slike problem er jeg opptatt av å finne måter å snakke om dataspill på som hjelper oss å finne eventuell underliggende problematikk, for så å kunne arbeide med denne.  Årsaker til og individuelle implikasjoner av MMO-spill og problemspilling arbeides med  individuelt eller i familiesamtaler og arbeidet rettes mot årsaker til og  implikasjoner av MMO-spill og problemspilling.

MMO står for Massively Multiplayer Online. Spill knyttet til denne genren gjør det mulig for  mennesker å spille mot og med hverandre over internett ved hjelp av blant annet avatarer, virituelle utgaver av dem selv. Rollespill og strategispill utgjør en stor del av denne type spill.
Problemspilling forstår jeg som årsaker til og implikasjoner av MMO- spill for spilleren og hans/hennes omgivelser. Vi har en tendens til å forstå implikasjoner av MMO-spill som avhengighet. Hvis det var det, slik som med rusmidler, så ville det å spille spillet være «skuddet» eller drinken, det å kontrollere din karakter  «suget» eller lysten. Men er spilleren avhengig av sin karakter, sine blanke våpen, sine episke rustninger? Er han/hun avhengig av å bygge eller å skyte? Eller er spilleren avhengig av å leve bekymringsløst, samtidig utfordrende og forpliktende og av å ha en stor gruppe mennesker rundt seg som er avhengig av det samme, og som gir spilleren opplevelsen av å ikke være alene?

I arbeid med dataspillrelaterte problemer er det av betydning for meg å bygge oppmerksomhet om helheten. Det vil hindre oss i la våre dominerende tanker om rett og galt komme i veien for vår forståelse av spillingen.  Helheten vil også  hjelpe oss til oppdage og se de ferdigheter, følelser og behov spillingen både krever og uttrykker.
Jeg underviser og veileder om temaet både i Norge og internasjonalt. Jeg  har utgitt boka “Lek eller alvor”. Jeg har også skrevet«Foreldreveileder» og «Veileder for ansatte i skolen». Dette i samarbeid med KoRus-Øst. Sammen med KoRus-Øst har jeg nå også gitt ut en samtaleguide, et kartleggingsverktøy for arbeid med dataspillrelatert problematikk. Både «Foreldreveileder», «Veileder for ansatte i skolen» og «Samtaleguiden» er tilgjengelig kostnadsfritt på www.rus-ost.no.

For å kunne å kunne gi et lett tilgjengelig tilbud til familier og personer med dataspillrelaterte problemer får jeg tilskudd fra Helsedirektoratet. Denne hjelpen er derfor i perioder kostnadsfri.