| HJEM | OM MEG | INDIVIDUALTERAPI | VANER/AVHENGIGHET | DATASPILLRELATERTE PROBLEMER |
| VEILEDNING | FERDIGHETSTRENING | GRUPPER | LINKS | PRISER |

     


 

  Gestalt-terapeut  

Tilbyr samtaleterapi for voksne, ungdommer, familier og par
Vaner/avhengighet; alkohol, rusmidler, pengespill, aggresjon, sex og mat.
Tristhet/depresjon
Brudd i relasjoner
Valg
Mangel på lyst
Mangel på motivasjon
Usikkerhet i forhold til andre
Skam/skyld
Skolevegring

Tilbyr veiledning og ferdighetstrening
Samarbeid
Konflikter
Fraksjoner
Lav måloppnåelse
Lav tillitt til egen mestring   

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eg heter Hélène Fellman og er født i 1958. Jeg har to voksne barn som har flyttet hjemmefra. Jeg er utdannet barnevernspedagog og har arbeidet med ungdom og voksne på og utenfor institusjon siden jeg var ferdig utdannet i 1982. Jeg er også utdannet gestaltterapeut fra Norsk Gestalt Institutt i 2006. Jeg har tatt imot klienter til samtaleterapi siden 2004. Jeg er medlem i NGFO, og mottar jevnlig veiledning av godkjent veileder. Jeg har taushetsplikt. Jeg gir også veiledning og ferdighetstrening  til ansatte i  sosial- og helse institusjoner.

Jeg er ansatt som faglig ansvarlig i et barnevernstiltak. Vi tilbyr oppfølging av ungdom i alderen 16-23 år og familiene deres. For tiden arbeider jeg også med et prosjekt for utvikling av behandlingstibud for unge spilleavhengige. Prosjektet er finansiert av helse-og sosialdirektoretet  og varer frem til 2009.

Jeg er opptatt av å kunne støtte mennesket til å komme dit han eller hun vil. Jeg er opptatt av å støtte mennesket på at det også kan være ensomt å komme dit man vil. Og jeg er opptatt av tilby en hjelp, som gir en opplevelse av at det faktisk nytter å gjøre en jobb med seg selv.

Jeg har selv erfart  at å søke hjelp kan være todelt. På den ene siden vil jeg- på andre siden vil jeg ikke. Det er akkurat som disse to - jeg vil og jeg vil ikke - står mot hverandre som motsetninger. Slike motsetninger kan jeg velge å se på som to likeverdige deler av meg selv som begge trenger oppmerksomhet. Og det kan være spennende å utforske begge sider og bli bedre kjent med dem.

Jeg har videre erfart at å ta imot hjelp  kan gjøre meg  både forvirret og klar. Dette kan jeg også se som to sider i meg selv. På den ene siden er jeg kanskje klar og tydelig på behovene mine, på den andre siden er jeg forvirret og vet ikke hva jeg vil.

Forandring betyr for meg å bli mer av meg selv. Å bli kjent med flere sider av meg selv, sider jeg ikke trodde jeg hadde eller sider ved meg selv jeg ikke anerkjenner. Videre betyr forandring for meg at jeg oftere og oftere tillater meg selv å komme dit jeg vil og å bli fornøyd. Forandring kan bety å stadig oftere oppleve å kunne trekke meg tilbake i tilfredshet.

Stikkord: Gestaltterapi, individualterapi, terapi, avhengighet, alkohol, rus, rusmiddel, narkotika, pengespill, internettspill, poker, veiledning, ferdighetstrening, kurs.